فرم ثبت نام در دوره تی پی ای سطح صفر

بعد از بررسی به آیدی تلگرام شما پیام ارسال می شود

دوره آگاهی برتر 

به شما کمک می کند تا با دیدگاه جدید تری به حوادث و اتفاقات زندگی خود نگاه کنید 

هدف دوره یادگیری و انجام تمریناتی است که بر اساس آن شما تفسیر مناسب تری از زندگی , هستی و خالق خود داشته باشید

سطح صفر راه شروع  اصلی دوره در سطح های هفتگانه است

000